Zonnepanelen

Energie op duurzame wijze opwekken

De komende vier jaar moet Nederland haar duurzame energieproductie meer dan verdubbelen om de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 te halen. Nederland staat aan het begin van een enorme ambitie: waar dat nu 5% is en in 2020 14% moet zijn, dient in 2023 16% van alle energie die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen te komen. Voor 2050 streeft de Rijksoverheid ernaar de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Helaas zijn we op dit moment het slechtste jongetje uit de Europese klas, wat blijkt uit een onderzoek van Energy Efficiency Watch waarbij is gekeken naar het beleid van alle 28 lidstaten. Nederland zal de komende jaren een inhaalslag moeten maken en fors moeten investeren in het opwekken van duurzame energie.

GroenLeven levert een forse bijdrage te leveren aan duurzame energie

Wij zijn eran overtuigd dat het kan. Er zijn nog meer dan voldoende locaties en creatieve oplossingen te bedenken die daaraan bij kunnen dragen. GroenLeven heeft de ambitie om hier een rol van betekenis in te spelen. Onder andere door de toenemende vraag om klanten te kunnen voorzien van ‘aanwijsbaar’ groene stroom, waarmee we de behoefte aan duurzame energie voeden.

 

GroenLeven levert een forse bijdrage aan duurzame energie. We hebben door het creëren en ontwerpen van zonnestroomcentrales, inclusief financiering daarvoor alle componenten in huis. We zorgen voor grip op de kosten van energie. Daarnaast kunnen we door onze sterke marktpositie krachtig bijdragen door het turnkey ontwikkelen van grootschalige zonnedaken en zonneparken voor de zakelijke markt in Nederland.

 

Wilt u meer weten over de wijze waarop GroenLeven u kan ondersteunen bij uw energievoorziening? Neem contact met ons op.