GroenLeven
GroenLeven werkt aan
de energietransitie
Lees meer
Leerbouwen en GroenLeven
GroenLeven en Leerbouwen
leiden zelf monteurs op
Lees meer
Unieke samenwerking met FrieslandCampina en Agrifirm
Unieke samenwerkingen met
FrieslandCampina en Agrifirm
Lees meer
Zonnepark Emmen
Zonnepark Oranjepoort in Emmen:
het meest lokale zonnepark
Lees meer
Herbert Stamsnijder
Het verhaal van melkvee-
houder Herbert Stamsnijder
Lees meer

GroenLeven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie

GroenLeven creëert, ontwikkelt en exploiteert grootschalige zonnedaken en zonneparken. Daarmee willen we een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie en een betere en schonere wereld. We werken vanuit People, Planet en Profit. Gebaseerd op onze ervaring en de aanbevelingen van klanten, partners, toeleveranciers en netwerkbedrijven kunnen we zeggen dat we een autoriteit zijn in de markt voor zonne-energie. We zijn in staat om op vrijwel elke (uitdagende) locatie, zoals daken, braakliggende kavels, voormalige gemeentelijke- en provinciale stortplaatsen, parkeerplaatsen en op water zonneparken te bouwen. Daarbij staat lokaal centraal.

 

Wij werken volgens “doen is het nieuwe denken”. We navigeren, houden voortdurend onze omgeving in de gaten en we durven, daar waar anderen twijfelen. We doen niets gedachteloos en realiseren ons dat we actie moeten ondernemen. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.