Zonnepark Exloo header
Zonnepark Exloo

Zonnepark Exloo

Op 26 maart heeft de eerste bewonersvergadering plaatsgevonden met betrekking tot het zonnepark nabij Exloo. Er was een goede opkomst, dat er moesten zelfs wat stoelen worden bijgeplaatst. Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor de aanwezigheid en de constructieve sfeer.
Over het algemeen werd positief gereageerd op het plan en de landschappelijke inpassing. Veel bewoners hadden vooraf zorgen dat het plan dicht tegen Exloo aan zou liggen. Dit is echter niet het geval. We hebben het oorspronkelijke plan en een alternatief plan gepresenteerd. Vanuit de eigenaren van de grond was de wens ontstaan voor een alternatief plan omdat hiermee goede grond gespaard zou worden. Veel bewoners konden zich hierin vinden.

 

Uiteraard zijn we er nog niet. Veel bewoners gaven terecht aan dat zij nog een tweede bijeenkomst wilden waarin meer uitleg wordt gegeven over de financiële aspecten en de mogelijkheden voor participatie. Hier gaan we uiteraard werk van maken.
Ten aanzien van financiële participatie willen we een korte toelichting geven op de drie mogelijkheden zoals genoemd tijdens onze sessie van 26 maart:

 

Gebiedsfonds
GroenLeven is bereid om jaarlijks een bedrag van 50.000 euro over te maken aan een gebiedsfonds. GroenLeven is bereid het bedrag voor tenminste 3 jaar ter beschikking te stellen aan het gebiedsfonds. Zijn we echter in staat om het project vlot te ontwikkelen, dan kunnen wij deze periode verlengen tot maximaal 7 jaar. Een clubje van tenminste 6 bewoners, boeren uit de Poule en gemeente mogen beslissen hoe dit bedrag besteed gaat worden. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat het bedrag gebruikt moet worden aan het bevorderen van de energietransitie, dan wel sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de regio. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden aan het opknappen van een sportkantine, de aanleg van een fietspad etc. Het enige dat nodig is om van het gebiedsfonds een succes te maken is een groepje mensen dat bereid is vrije tijd op te offeren voor het selecteren van goede doelen.
Het gebiedsfonds is onze manier om iets terug te doen voor de regio en is simpel te implementeren.

 

Postcoderoos (alternatief voor gebiedsfonds)
Een postcoderoos is in feite een mini zonneparkje (tussen het grote zonnepark) ten behoeve van lokale bewoners (die geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen hebben). Het opzetten van een postcoderoos vraagt meer inspanning dan een gebiedsfonds. Zo moeten bewoners van Exloo een energiecoöperatie opzetten, bewoners vinden die willen investeren op het park, een aansluiting regelen, onderhoudscontracten en verzekeringen regelen etc. Tegelijkertijd is het financieel aantrekkelijker dan het gebiedsfonds.

Daar komt bij dat GroenLeven bereid is om 1% van de totale jaarcapaciteit van het park gratis in eigendom en beheer over te dragen aan de op te richten energiecoöperatie. Het voordeel van de postcoderoos is dat de bewoners die participeren geen energiebelasting hoeven te betalen. Uitgaande van ons park van circa 59 ha is dit meer dan 50.000 euro waard. Ook hiervoor geldt als randvoorwaarde dat het bedrag van gebruikt moet worden aan het bevorderen van de energietransitie, dan wel sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de regio. Zijn er voldoende deelnemers om een groter deel van het park zelf te gebruiken, dan wordt het voordeel groter.
Onder energiecoöperatie verstaan wij in dit verband een coöperatieve vereniging UA met een doelstelling die aansluit bij de provinciale koepel coöperatie de Drentse KEI. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld: http://www.postcoderoosregeling.nl/. 

 

Obligatielening
Bij voldoende belangstellig is GroenLeven bereid om een deel van het park beschikbaar te stellen voor lokale investeerders. GroenLeven geeft een vergoeding gelijk aan het projectrendement op het park (circa 3 tot 3,5 % op basis van huidige situatie). Dit is natuurlijk meer dan de rente die u momenteel op de bank ontvangt. Wilt u graag investeren in het zonnepark? Dit is mogelijk vanaf € 500,- tot € 10.000,-. Klik hier om uw interesse hiervoor kenbaar te maken.

 

Visualisatie zonnepark

 

3D-tekening

Hier vindt u een 3D-tekening van het zonnepark.

 

Bezoek aan zonnepark

Heeft u interesse in een bezoek aan een zonnepark? Meld u dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Bij voldoende aanmeldingen maakt GroenLeven een bezichtiging mogelijk.

Aanmelden bezichtiging zonnepark

Naam*
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Vul hier niets in a.u.b.