Garijp

Energiedoelstellingen 2020

Energiedoelstellingen 2020
Eind 2013 heeft het Kabinet het zogeheten Energieakkoord gesloten. Het Akkoord bevat een tweetal belangrijke pijlers: energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Wat de tweede pijler betreft is in het Akkoord vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt. In 2023 moet dat 16% zijn. Deze doelstellingen vormen niet alleen een flinke ambitie voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven. Om de productie van duurzame energie te stimuleren heeft de Rijksoverheid de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) in het leven geroepen. Bedrijven en instellingen kunnen een exploitatiesubsidie ontvangen voor het duurzaam opwekken van bijvoorbeeld elektriciteit.

Onze allergrootste energiebron is de zon. Veel particulieren hebben de afgelopen jaren vanwege een gunstige salderingsregeling het voordeel van zonnepanelen op hun woning reeds ontdekt. Ook steeds meer bedrijven maken de overstap en investeren in deze energiebron. Echter zonneparken of zonne-akkers, in bijvoorbeeld Duitsland al een bekend fenomeen, zijn in Nederland nog een geheel onbekend. Daar gaat verandering in komen.