Zonneparken
Zonneparken in
Nederland

Zonneparken in Nederland

Bij het begrip zonnepark wordt al snel gedacht aan zuid Europa of de woestijn, plaatsen met heel veel zonne-uren. Uiteraard zijn dit de beste plaatsen op de wereld om zonne-energie op te wekken. Maar ook in Nederland is er een situatie ontstaan waarbij het grootschalig opwekken van zonne-energie steeds meer lonend is geworden. Sinds 2013 kan er met behulp van subsidie op basis van de SDE (regeling Stimulering Duurzame Energie) een sluitende businesscase worden gebouwd.

 

Maatschappelijk effect
Voor alle projecten die wij ontwikkelen geldt dat wij maximale betrokkenheid van omwonenden nastreven. Betrokkenheid betekent wat ons betreft draagvlak en verbondenheid. Dat vertaalt zich automatisch in zuinig zijn op en/of toezicht vanuit de buurt of passanten. Wij proberen deze betrokkenheid langs 3 manier te realiseren:
1) uitgebreide informatie en voorlichting. Niet alleen tijdens de voorbereiding en het bouwproces, maar ook tijdens de exploitatie. Wij voorzien onze parken van informatieborden en laten zien voor hoeveel huishoudens op enig moment stroom wordt opgewekt.
2) Financiële participatie
3) Inzicht bieden over de maatschappelijke effecten en gevolgen. Hiertoe behoren o.a. in onze ogen het werkgelegenheidseffect, het belang van lokaal opwekken van duurzame energie en het inschakelen van buurt en/of belangenorganisaties bij de voorbereiding en eventueel toekomstig beheer. Parken extra waarde geven door natuurbeleving te koppelen aan lokale energieproductie. We hopen dat die combinatie ook interessant is voor onderwijsinstellingen of natuurorganisaties, maar ook voor omwonenden die een rondje met de hond lopen of kinderen die bloemen plukken.