Zonnepark Garyp

Realiseren van zonneparken

 

GroenLeven is gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van grootschalige Photo-voltaïsche (de officiële naam voor zonnepanelen) systemen. Veel van deze systemen zijn en worden gerealiseerd op daken van bedrijfspanden. Echter mede als gevolg van vele innovaties wordt het steeds aantrekkelijker om ook in Nederland grondgebonden veldopstellingen voor zonnepanelen te realiseren, zogenaamde zonneparken.