Zonneakkerpoule en optievergoeding
Profiteer van onze unieke zonne-
akkerpoule en optievergoeding

Zonneakkerpoule en unieke optievergoeding

Zonneakkers zijn vaak in het nieuws. Op dit moment worden veel van uw collega’s door marktpartijen benaderd om hectares beschikbaar te stellen. Wellicht heeft u zelf ook al een aanbieding ontvangen. Wat is nu de juiste keuze?

 

Wij zien dat veel projectontwikkelaars in deze markt duiken. Zij jagen agressief op gronden en geven daarbij mooie beloftes af. Daarbij komt voor hen de landschappelijke en maatschappelijke inpassing op een tweede plan. Het korte termijn denken en het gebrek aan ervaring om projecten daadwerkelijk te realiseren leidt er toe dat er vaak niets wordt gerealiseerd en dat het blijft bij mooie beloftes. Dit plaatst zonneakkers in een negatief daglicht en laat agrariërs met veel vragen achter.

 

Wij vinden dat dit anders kan en willen graag een ander geluid laten horen. Belangrijk is dat u, als u uw grond beschikbaar wil stellen, een partner kiest met veel ervaring die maatwerk levert. GroenLeven heeft drie kwart van de grootschalige zonneparken in Nederland gerealiseerd. Elk terrein is namelijk anders net als het traject om de juiste vergunningen te verwerven. Weten hoe je hiermee omgaat en flexibiliteit van de organisatie essentieel.

 

GroenLeven vindt dat zonneakkers altijd op een juiste manier landschappelijk moeten worden ingepast in samenspraak met betrokkenen. De grond kan vaak dubbel worden gebruikt. We bouwen bijvoorbeeld zonneakkers waar schapen en varkens onder kunnen grazen.

 

Waarom GroenLeven?

 • U ontvangt van GroenLeven een aantrekkelijke vergoeding voor uw grond;
 • Maakt u deel uit van een poule en wordt zonneakker niet gerealiseerd op uw grond? U profiteert dan van onze unieke optievergoeding als er binnen de poule een zonneakker wordt gerealiseerd;
 • GroenLeven regelt alles, van A tot Z. u heeft nergens omkijken naar, ook tijdens de huurperiode;
 • GroenLeven realiseert daadwerkelijk, bekijk hier onze projecten;
 • GroenLeven bouwt en beheert haar zonneparken zelf, de parken zijn daarom van hoge kwaliteit;
 • GroenLeven zorgt voor een juiste landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de zonneakker;
 • Met GroenLeven wordt u een nog duurzamere ondernemer zonder te investeren.

 

Hoe werkt dit? 

Mooie beloftes moeten worden nagekomen. Door in pouleverband op te trekken is de kans groter dat een zonneakker daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn vergunningen nodig. Gezamenlijk kan er eenvoudiger worden ingespeeld op de wensen van de gemeente, aangezien de agrariërs door het hele gebied percelen hebben liggen. Door deze in een regionaal collectief aan te bieden kan de gemeente kiezen op welke percelen zij een vergunning wil verlenen voor de realisatie van een zonneakker. 

 

De agrariër waar daadwerkelijk een zonneakker wordt gebouwd, ontvangt een aantrekkelijke huuropbrengst. De agrariërs van de overige grond binnen de poule zijn altijd verzekerd van een bijdrage voor hun deelname: onze unieke optievergoeding!

 

Unieke optievergoeding!

GroenLeven introduceert een unieke optievergoeding! Normaal gesproken profiteert enkel de agrariër waar een zonneakker wordt gerealiseerd. Deze ontvangt namelijk de huuropbrengsten. GroenLeven laat alle agrariërs in de omgeving die kansrijke grond beschikbaar hebben gesteld, een zogenaamde poule, meeprofiteren. Zij krijgen een optievergoeding voor elke hectare beschikbaar gestelde grond, indien er een zonneakker wordt gerealiseerd. Des te meer zonneakkers gerealiseerd worden, des te hoger wordt de vergoeding. Transparantie staat voorop: de poule wordt beheerd door iemand uit de regio en alle afspraken zijn voor iedere deelnemer hetzelfde.

 

Voordelen

Alle voordelen van participeren in de poule op een rij:

 • Gezamenlijk trekken we op richting de gemeente met een breed gedragen voorstel
 • U ontvangt een ruime huuropbrengst bij het realiseren van de zonneakker op uw grond
 • Wordt er binnen uw poule een zonneakker gerealiseerd, maar niet op uw grond, bent u alsnog verzekerd van een unieke optievergoeding
 • GroenLeven ontzorgt en regelt alles van A tot Z
 • GroenLeven zorgt voor een correcte en transparante afwikkeling

 

Meer informatie?

Naam*
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer*
Uw vraag of opmerking
 
Vul hier niets in a.u.b.