GroenLeven voor overheden
GroenLeven voor
overheden

Zonne-energieoplossingen voor overheden

De verduurzaming van de energievoorziening staat meer dan ooit op de politieke en bestuurlijke agenda. Wilt u daar als gemeente aan bijdragen? GroenLeven is dan uw partner. Op “onrendabele” stukken grond, gebieden of objecten binnen uw gemeente kan GroenLeven, mogelijk in samenwerking met een (lokale) organisatie van ondernemers of bewoners, een zonnepark ontwikkelen.

 

Mocht er twijfel bestaan over de geschiktheid of omvang van deze locaties, dan zijn we graag bereid om geheel vrijblijvend een quick scan uit te voeren. Hierbij kijken we niet alleen naar de technische geschiktheid van de locatie(s), maar tevens naar werkgelegenheidsaspecten, (extra) inkomsten voor de gemeente, participatie-mogelijkheden en de mogelijkheden voor het versterken van de ecologische of recreatieve waarden.

 

In het ontwikkelen van een zonnepark willen we een partner zijn voor de omgeving. We luisteren naar alle betrokkenen, denken mee, gaan in gesprek en acteren op de uitkomsten daarvan om te zorgen voor zoveel mogelijk betrokkenheid en draagvlak. We werken samen met gerenommeerde stedenbouwkundige bureaus zoals RHO en BügelHajema, landschapsarchitecten en ecologen om te zorgen voor een verantwoorde en juiste landschappelijke inpassing.

 

Waarom GroenLeven?

  • GroenLeven realiseert zonneparken waarbij People, Planet en Profit centraal staan;
  • GroenLeven realiseert daadwerkelijk: bekijk onze zonneparken;
  • GroenLeven heeft veel ervaring in het ontwikkelen van zonneparken in samenwerking met gemeenten;
  • GroenLeven wil een partner zijn voor de omgeving door te zorgen voor maximale betrokkenheid en draagvlak;
  • GroenLeven wil zoveel mogelijk samenwerken met partners uit de regio en investeren in de lokale Nederlandse economie;
  • GroenLeven is marktleider op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van zonneparken en zonnedaken.

 

Oproep aan gemeenten
Elk jaar vragen wij alle Nederlandse gemeenten om “onrendabele” stukken grond beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van zonneparken. Tientallen gemeenten hebben daar positief op gereageerd. De resultaten daarvan zijn nu zichtbaar.

 

Wilt u als gemeente grond beschikbaar stellen voor een zonnepark en bijdragen aan een schonere, betere en duurzame wereld? Vul dan het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie?

Naam*
Adres
Plaats
Telefoonnummer*
Uw vraag of opmerking
 
Vul hier niets in a.u.b.