Zonne-energie

Zonne-energie

De zon is vooralsnog een onuitputtelijke bron van duurzame energie, waarmee we zonne-energie op kunnen wekken. Zelfs in Nederland schijnt de zon genoeg om met zonnepalen de duurzame zonne-energie op te wekken. Bovendien zijn zonnestralen gratis en geeft de zon in één seconde genoeg energie om de gehele mensheid voor vier jaar van stroom te voorzien. Zonne-energie kenmerken we dan ook als schone energie die geluidloos en zonder uitstoot van schadelijke stoffen wordt opgewekt.

 

Werkwijze zonne-energie
In feite is de opwekking van zonne-energie eenvoudig. Want zonnepanelen vangen zonnestralen uit het zonlicht op en met behulp van apparatuur wordt dit omgezet in gelijkstroom. Vervolgens wordt een omvormer toegepast die de gelijkstroom omzet in wisselstroom. Deze stroom is geschikt om in te zetten voor allerhande toepassingen waar stroom bij nodig is. Ook zijn er apparaten die de zonnestroom meteen zelf gebruiken, zoals een zonneboiler die zonlicht omzet in warmte voor warm tapwater. 

 

Voordelen zonne-energie
Naast het rendement dat veelal optreedt na acht tot tien jaar heeft zonne-energie als voordeel dat het oneindig veel toepassingsmogelijkheden kent. En er zijn ontwikkelingen gaande om zonne-energie op te slaan in grote krachtige batterijen; GroenLeven werkt hier ook aan.

 

Zo levert GroenLeven een substantiële bijdrage aan het opwekken van duurzame zonne-energie.