Huuropbrengst

Huuropbrengst voor grootschalige zonneparken

GroenLeven is op zoek naar daken, grondposities, parkeerplaatsen van enige omvang en braakliggende terreinen om grootschalige zonnedaken, zonneparken en zonnecarports te realiseren. We komen dan ook graag in contact met eigenaren, bedrijven, non-profitinstellingen en lokale - en provinciale overheden die over dergelijke locaties beschikken. We zijn geïnteresseerd in het huren van dergelijke objecten, waardoor we in samenwerking met lokale- en regionale bedrijven het mogelijk maken om lokaal duurzame zonnesystemen te realiseren.

 

Huur dak en grond

Voor onze klanten in de agrarische sector en voor mkb-bedrijven hebben we de dakhuurpropositie ontwikkeld. Deze propositie bestaat er kort gezegd uit dat GroenLeven u een vaste vergoeding betaalt voor de hoeveelheid dakoppervlak die beschikbaar is voor het zonne-energiesysteem. Daarnaast koopt u de zonne-stroom, middels het GroenLeven-platform rechtstreeks aanwijsbaar van uw eigen zonne-energiesysteem tegen aantrekkelijkere voorwaarden dan nu vaak het geval is. Hiermee ontstaat voor u een verdienmodel met als voordeel dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de financiering dan wel over de exploitatie van het zonne-energiesysteem.

 

Beschikt u over mogelijkheden om samen te werken om zonnesystemen te realiseren? Of wilt u meer weten over de huur van dak en/of grond? Graag gaan we met u om tafel om de opties te bespreken.