Wie zijn wij
Wij zijn GroenLeven

Wij zijn GroenLeven

Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werken wij elke dag gepassioneerd aan onze missie: de wereld voorzien van schone energie.Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende generaties.

 

Onze missie
We willen een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie van Nederland en aan een schonere en betere wereld. Van zonne-energieopwekking in dubbelfuncties maken we de norm. ‘Het goed willen doen’ betekent voor ons integer werken en oog hebben voor de omgeving, de samenleving, mensen, natuur en het milieu. Dat zit in ons DNA.

 

Onze visie
Steeds meer bedrijven worden zich bewust van hun CO2-footprint. Merken zoals Apple, Google en Lego zijn al volledig CO2-neutraal. Bovendien is stroom van windmolens en grootschalige zonne-energie in de meeste gevallen al goedkoper dan de vervuilende manier van opwekken. Door de opwekking van energie uit duurzame bronnen te combineren met opslag en bijvoorbeeld waterstof ontstaat de potentie om volledig over te stappen op groene energie. Lokaal staat daarbij centraal. Energie wordt in de toekomst decentraal opgewekt door windparken, zonneparken en grootschalige zonnedaken. Afnemers kunnen realtime zien waar hun donkergroene stroom vandaan komt. Maar ook bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen staat lokaal centraal. Omwonenden hebben een stem in het beslissingsproces en denken mee over de maatschappelijke en landschappelijke inpassing. De combinatie van continue innovatie, meer aanwijsbaar groene stroom en een dalende kostprijs maakt subsidie voor grootschalige zonne-energieontwikkeling straks overbodig.

 

In deze zeer dynamische wereld innoveert GroenLeven continu. Onze zonnebronnen staan op duurzame locaties en zijn een ontwikkeling samen met bedrijven, gemeenten, provincies en omwonenden. Met ons blokchainplatform Preenr komt donkergroene stroom bij bedrijven die hun CO2-footprint willen verduurzamen. Daarmee zijn we een voorbeeld in de energietransitie. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we hebben gewerkt aan een schonere, betere en duurzame wereld.

 

Groot denken, goed doen
Door groot te denken, goed te doen en daadkrachtig te zijn willen wij met vindingrijke oplossingen oprecht een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld voor komende generaties.

 

Oprecht
Door altijd het goede te willen doen op een integere manier, willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na ons.

 

Vindingrijk
Onze zonnebronnen vervullen innovatieve dubbelfuncties.

 

Draadkrachtig
Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider in schone energie.