Project Tanzania

GroenLeven steunt Stichting KET (Kibo Education Trust) Holland. De doelstelling van Stichting KET:

 

Weeskinderen uit Kibosho te ondersteunen indien en voorzover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen’ Dit doel wordt onder andere nagestreefd door niet alleen het schoolgeld voor deze kinderen te betalen maar ook hun schooluniform aan te schaffen en ervoor te zorgen dat zij op school hun dagelijkse warme maaltijd krijgen.

 

Het secundaire doel Stichting KET is het facilitair ondersteunen d.m.v.:

  • (Leer)middelen en meubilair voor in het Kilimanjaro gebied aanwezige scholen.
  • Nevenzaken voor alle scholieren. Hierbij kan gedacht worden aan schoeisel en bijv. speelgoed voor op school dan wel- voor de kleinsten- thuis.
  • Het geven van ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van een ambacht-/huishoudschool in Umbwe, Kiboshodistrict in Tanzania met daaraan verbonden een internaat voor weeskinderen.

 

Sinds 2010 wordt de bouw van een Vocational Training Centre te Umbwe ondersteund vanuit Nederland. Op het platteland van Tanzania, in Umbwe, verrijst een scholencomplex waar uiteindelijk een 300-tal leerlingen les gaan krijgen in allerlei vakken die er op gericht zijn dat die leerlingen op latere leeftijd zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er is in totaal door ruim 300 Nederlanders een aantal weken meegewerkt aan de realisatie van diverse gebouwen.