sc Heerenveen sponsoring

Sponsoring sc Heerenveen

Na een zorgvuldige afweging hebben we besloten hoofdsponsor van sportclub Heerenveen te worden. We zijn trots dat wij, als nuchter onderscheidend Fries bedrijf, een dergelijke kans krijgen. Sc Heerenveen wil innovatief zijn en haar maatschappelijke verantwoording in de samenleving nemen en dat sluit zeer goed aan bij de missie en visie van ons bedrijf. Het biedt ons een platform waarin wij, nu de ontwikkeling van zonne-energie zo’n grote vlucht neemt, een duurzame impact willen hebben op onze omgeving door zoveel mogelijk te denken vanuit People, Planet, Profit.

 

 

We werken zoveel mogelijk samen met partners (producenten en leveranciers) uit de regio en met gemeenten in het ontwikkelen van arbeid voor lager opgeleiden en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We willen daarnaast investeren in innovaties en betrekken daar opleidingsinstituten bij. Ons bewustzijn rondom de leefbaarheid van onze planeet staat centraal en we willen meer activiteiten ontplooien om dit goed te doen. Het partnerschap met sc Heerenveen biedt ons de mogelijkheid om deze visie uit te dragen.

 

Wij zetten mensen graag in het zonnetje

Wij zetten vrijwilligers, ouderen, gehandicapten, asielzoekers of mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken graag in het zonnetje. We nodigen hen graag uit om geheel kosteloos een wedstrijd van sc Heerenveen te bezoeken. Zo hebben we al veel mensen blij kunnen maken: