SDE+ subsidie
SDE-subsidie voor
zonne-energie

SDE + subsidie voor zonne-energie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) ondersteunt ondernemers bij het opwekken van duurzame energie. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft hiermee als doel ons land duurzamer te maken door meer elektriciteit, gas en warmte te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Dit kan middels biomassa, geothermie, water, wind en zon. De subsidieregeling is voor heel ondernemend Nederland. Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot grote bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties.

 

De subsidieregeling SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en die van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 15+1 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De hoogte van de subsidie hangt af van de geproduceerde kilowattuur energie, de technologie waarin geïnvesteerd wordt en in welke fase de aanvraag wordt ingediend. Echter, iemand die in de eerste fase SDE+ subsidie aanvraagt (en dus minder vergoeding krijgt) heeft meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is.

 

GroenLeven ontzorgt 

GroenLeven heeft vanaf het eerste uur SDE+ subsidie aangevraagd en veel ervaring opgebouwd hoe SDE-aanvragen succesvol kunnen worden ingediend. Bij het realiseren van uw zonne-energiesysteem nemen we deze werkzaamheden dan ook graag voor onze rekening, zodat u nergens omkijken naar heeft.

 

EIA-subsidie
De EIA-subsidie, Energie-investeringsaftrek, is een fiscale subsidie, bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of toepassingen van duurzame energie in hun onderneming.

 

Niet alle energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn subsidiabel. Jaarlijks wordt een zogenoemde Energielijst gepubliceerd, waarop de EIA-waardige bedrijfsmiddelen stuk voor stuk worden genoemd. Ook voor 2016 is een Energielijst gepubliceerd. Een investering moet dan wel voldoen aan een bepaalde energiebesparing per jaar.

Op grond van de EIA-subsidieregeling kunnen ondernemingen een extra aftrek krijgen op de fiscale winst. Anders gezegd: naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag in 2016 58% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen extra afgetrokken worden van de fiscale winst. In 2015 was dit 41,5%.

Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert een EIA-subsidie omgerekend naar een ‘normale’ subsidie een subsidiebijdrage op van ca. 20% (subsidie-equivalent).

 

Doordat de EIA-subsidieregeling is ingebed in de fiscale wetgeving heeft de EIA-subsidie een aantal bijzondere kenmerken:

 

  • De EIA-subsidie is alleen verrekenbaar als er fiscale winst is.
  • De EIA-subsidie is alleen aan te vragen door ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
  • Bij zogenoemde desinvestering binnen 5 jaar vervalt de subsidie geheel of ten dele.

 

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.