Voormalige grofvuil stortplaats Garyp

Voormalige grofvuil stortplaats Garyp

De zonnepanelen worden geplaatst op een voormalige grofvuil-stortplaats. Opdrachtgevers van het zonnepark zijn de ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’ en stichting de ‘Griene Greide’, die daarmee een coöperatief burgerinitiatief hebben opgestart waarbij de zonnestroom eigendom wordt van de stichting, die deze energie doorverkoopt aan de leden van de Enerzjy Koöperaasje, zijnde de burgers en bedrijven in de ruime omgeving.

 

Het zonnepark heeft een vermogen van 7 megawattpiek en wordt gerealiseerd met SDE+-subsidie.