Particulier

Particuliere oplossingen voor duurzame zonne-energie

GroenLeven heeft veel projecten gerealiseerd voor particuliere klanten. GroenLeven heeft een bewuste keus gemaakt om zich te specialiseren in zonne-energiesystem voor de zakelijke markt. Echter hebben we wel een samenwerkingsverband met een specialist die zich richt op de particuliere markt. Met deze samenwerking kunnen wij toch geinteresseerde particulieren helpen aan een zonnesysteem die aan de kwaliteisteisen van GroenLeven voldoet. Mocht u interesse hebben in deze oplossing, dan brengen we u graag in contact met onze partner.