Westra - Franeker

Pilot Alliander en GroenLeven

Achttienhonderd zonnepanelen zijn aangesloten bij het Friese familiebedrijf Westra Franeker BV. Naast de windmolen op het terrein van Westra wordt er nu ook stroom opgewekt met de zonnepanelen. Als de zon schijnt produceren de zonnepanelen energie. Waait het, dan zorgt de wind voor elektriciteit. Zon en wind zullen elkaar aanvullen op één aansluiting. Alliander en HerBo GroenLeven zijn samen een baanbrekend onderzoek gestart bij Westra Franeker om deze combinatie in kaart te brengen.

Foto's van het project