Gemeente West Maas en Waal

Gemeente West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal voert een actief beleid op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.

Gemeente West Maas en Waal

Op verzoek van de gemeente heeft GroenLeven in 2015 de geschiktheid onderzocht van een aantal terreinen die eigendom zijn van de gemeenten. Als beste locaties kwamen een tweetal percelen uit de bus gelegen aan de rand van de centrumplaats Beneden Leeuwen. Langs de nog niet zo lang geleden aangelegde provinciale weg N322, beschikt de gemeente over een tweetal kavels die zich beide uitstekend lenen voor een zonnepark. Het gaat om de rotonde van Heemstraweg/N322 bij de westelijke entree van Beneden Leeuwen en het viaduct Zijveld/N322. Beide locaties zijn “blikvangers” voor de voorbijgaande automobilisten hetgeen overeenkomstig de wens is van de gemeente die graag op deze manier uitdrukking wenst te geven aan haar “groene” ambities. Voor de zomervakantie heeft overleg plaats gevonden met de bevolking. Een aanvraag voor aanpassing van de bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn op dit moment (augustus 2016) volop in behandeling. De zonneparken hebben een capaciteit van 3 resp. 4,5 MWp. Wanneer de vergunning in het najaar wordt verleend, zal een aanvraag worden ingediend bij de RVO voor SDE subsidie. Naar verwachting start de realisatie in 2017.

 

Locatie West; van Heemstraweg/N322

 

Locatie Oost, Viaduct Zijveld/N322

Foto's van het project