Nieuws
GroenLeven in het nieuws

Het college van gedeputeerde staten wil dat provinciale staten een Drentse Green Deal met landbouwbedrijf De Jong in Odoorn afsluit.

Tussen Garyp en Sumar verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van het Friese vasteland. Er komen 22.500 panelen op 6 hectare grond.

Inmiddels hebben we 1908 gemonteerd op de daken van Koepon in Feerwerd en daarmee zijn we over de helft van het project. Er zullen nog ruim 1800 panelen...

Dagblad van het Noorden - 28 april 2015

De voormalige vuilstortplaats Woldjerspoor in Groningen wordt een energiecentrale met 60.000 zonnepanelen. Elders in de...