Nieuws
GroenLeven in het nieuws

Aanpassing stimuleringsmaatregel 'asbest eraf, zonnepanelen erop'

De huidige stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, Zonnepanelen erop' is per 1 juli 2014 verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen.

Vanaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Bovendien versoepelen de provincies de eisen voor de subsidieaanvraag en verhogen zij het subsidiebedrag.

De regeling ziet er als volgt uit:

-4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
-Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
-Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
-Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
-Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
-Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
-Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.

Aanvullende informatie
Op de website www.asbestvanhetdak.nl vindt u meer informatie over de stimuleringsregeling.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.