MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We maken meer en betere bedrijfsbeslissingen in de afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. Onze bedrijfsbeslissingen hebben immers invloed op de belanghebbenden van ons bedrijf. Dat zijn onze medewerkers, klanten, omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. We richten ons op dit moment op:

 

  • Sociale innovatie door slimmer, flexibeler en dynamischer te organiseren en samen te werken met bedrijven in de regio in netwerkorganisatie en op die manier het beste in onszelf naar boven te halen;
  • Betrekken van opleidingsinstanties ten einde de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen;
  • Stimulering van fieldlabs om innovaties te bespoedigen, zoals het toepassen van biocomposieten;
  • Samenwerking met gemeentelijke- en overheidsinstanties om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt weer te betrekken in het arbeidsproces.