Missie en visie
Onze missie en visie

Missie en visie van GroenLeven

Missie van GroenLeven

Onze missie is om, door het realiseren van zonneparken en grootschalige zonnedaken waarbij People, Planet en Profit centraal staan, bij te dragen aan een schonere, betere en duurzame wereld. Als marktleider willen wij hier een voorbeeld in zijn.

 

Visie van GroenLeven
Vanuit deze missie hebben we de visie dat we het eerste grootschalige zonnepark willen realiseren zonder subsidie. Deze breed gedragen duurzame oplossing zal een voorbeeld zijn voor de stappen die we moeten ondernemen om de duurzaamheidsambitie die is vastgelegd in het energieakkoord waar te maken.