Wie zijn wij
GroenLeven doet het samen!

GroenLeven, wie zijn wij

GroenLeven is in 2012 opgericht door twee vrienden met de ambitie de wereld duurzamer te maken. Bij de start van het bedrijf lag de focus op de agrarische markt: agrariërs helpen grip op de kosten te krijgen van het als maar toenemende energieverbruik. Anno nu is GroenLeven marktleider op het gebied van het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken en zonneparken.

 

We willen een voorbeeld zijn, door in alles wat we doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. We denken zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.


Met een enthousiast team werken we volgens “doen is het nieuwe denken”. De wereld verandert sneller dan we met leren kunnen bijhouden. Nieuwe spelregels gelden en nieuw gedrag bepaalt succes. We zijn niet gericht op controleren, dirigeren en planning. We navigeren, houden voortdurend onze omgeving in de gaten en we durven, daar waar anderen twijfelen. We doen niets gedachteloos en realiseren ons terdege dat we moeten acteren. Deze mentaliteit heeft ons gebracht naar waar we nu staan: een snelgroeiend bedrijf die marktleider is in haar branche. Altijd met People, Planet en Profit voor ogen.

 

Click here for the video in English or German.

 

People

We willen ten allen tijde een partner zijn. We luisteren naar alle betrokkenen, denken mee, gaan in gesprek en acteren op de uitkomsten daarvan. We doen wat we zeggen. Bij het realiseren van zonneparken gaan we voor maximale draagvlak en een hoge betrokkenheid.

 

In het realiseren van duurzame oplossingen werken we zoveel mogelijk samen met partners (gemeenten, producenten, opleidingsinstituten en leveranciers) uit de regio. We ontwikkelen graag samen met gemeenten arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We laten onderdelen van onze zonnepaneleninstallaties bijvoorbeeld ontwikkelen door sociale werkplaatsen. We investeren in innovaties waarbij we opleidingsinstituten willen betrekken. Daarnaast zijn we op maatschappelijk gebied heel actief, onder andere in samenwerking met sc Heerenveen.

 

Planet

Met het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken en zonneparken willen wij bijdragen aan een schonere en duurzame wereld. Wij hebben de ambitie om zonneparken zoveel mogelijk te bouwen op locaties met een dubbelfunctie. Veel van onze projecten bouwen we en hebben we gebouwd op daken, water, vuilstorten, industrieterreinen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Terreinen die door het plaatsen van zonnepanelen naast hun huidige functie een duurzame invulling hebben gekregen.

 

Profit

We zijn een Nederlands bedrijf en investeren in Nederland. We werken samen met partners uit de regio die hiervan profiteren en maken bewuste keuzes wanneer het gaat om onze producten en materialen. We vinden het belangrijk dat in de ontwikkeling van zonneparken de omgeving, zoals gemeenten en omwonenden, hiervan profiteert. Ook onze dakhuuroplossing is een oplossing waarbij alle betrokken partijen profiteren, gezamenlijk een relatie aangaan en daardoor een stap zetten in de verduurzaming.