Wat doen we

GroenLeven bouwt aan duurzame oplossingen

Als u een geschikte locatie heeft, bouwen wij er een zonne-energiecentrale. Dat doen we op daken, braakliggende terreinen, parkeerplaatsen en op water. Zo hebben we in 2013 het grootste zonnedak destijds gebouwd op Scholtenszathe Klazienaveen, hebben we de grootste met zonnepanelen overdekte motorparkeerplaats van 5,4 megawatt gebouwd op het parkeerterrein van TT-Circuit Assen. Verder bouwen we een zonne-energiecentrale van 7 megawatt op de voormalige stortplaats in Garyp (Friesland) en beschikken we over een bouwvergunning voor een 17,7 megawatt groot zonnepark op Groningen Airport Eelde. Om dergelijke projecten te realiseren hebben we alle expertises in huis.

 

Creëren en ontwerpen zonnestroomcentrale

Het creëren en ontwerpen van de dakopstelling, zonnepark of carport, waarbij we rekening houden met de landschappelijke inpassing. Daarvoor hebben wij onze eigen ingenieur in huis.

 

 

Financiering van zonnestroominstallaties

GroenLeven heeft alle vormen van financiering in huis om de realisatie van duurzame zonne-energiesysteem geheel of gedeeltelijk te financieren. Grootschalige zonneparken bouwen wij vaak in opdracht van Zonneparken Nederland, een bedrijf van GroenLeven en de Bovemij, de verzekeringsmaatschappij van de BOVAG. Door de samenwerking met de Bovemij zijn we verzekerd van een betrouwbare financier die tegelijkertijd de exploitatieverantwoordelijkheid draagt.


Bouw van zonneparken

We bouwen onze parken zelf en werken daarbij zoveel mogelijk samen met lokale partners uit de regio. Vanuit onze missie, visie en strategie willen we zoveel mogelijk een zonnedak of zonnepark dat we gegund krijgen met lokale en regionale bedrijven bouwen. We hechten daarbij grote waarde aan de geleverde kwaliteit. We bouwen immers voor minimaal zestien jaar en geven daar ook nog eens harde garanties voor af. Die samenwerking moet aansluiten op een van onze kernwaarden: Dingen die we doen, doen we goed! Daardoor past niet iedereen bij ons en zijn onze selectiecriteria voor samenwerking ook streng.

 

Exploitatie en beheer zonneparken

Als een dak of park eenmaal is gebouwd, dient het verantwoord geëxploiteerd te worden. Ook dat kan GroenLeven zelf doen of met de partners uit de regio. Letterlijk van A tot Z turnkey opleveren. We doen dit voor iedere zakelijke klant in Nederland. We zien in de landbouw, pluimvee- en veeteelt en sector en in de sector industrie. Daarnaast heeft GroenLeven een stevig marktaandeel in het turnkey bouwen van zonneparken in Nederland en doet zij dit in een exclusieve samenwerking met ZonneparkenNL.

 

De prestatie en beschikbaarheid van uw zonne-systeem wordt gemaximaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en het inschakelen van zeer ervaren techniekers. Alle indicatoren en parameters worden continu geanalyseerd om zo het vereiste onderhoud van elk zonnepark uit te voeren en de prestaties te optimaliseren.

 

Ons dienstenpakket bestaat uit:

 

  • Actieve monitoring van opbrengst en prestaties van het zonne-energiesysteem
  • Duidelijke analyses van de monitoringdata
  • Hooggekwalificeerde en gemotiveerde teams
  • Transparante rapportering op maat van de klant
  • Kennis en inzicht in de noden van de klant

 

GroenLeven heeft voor de komende jaren een enorme ambitie om de bestaande orderportefeuille en de verwachte groei gerealiseerd te krijgen.