Wat doen we

GroenLeven bouwt aan duurzame oplossingen

Wij bouwen duurzame oplossingen zelf en willen een voorbeeld zijn voor onze branche door te denken vanuit People, Planet, Profit. Wij bouwen zelf op elke (uitdagende) locatie zonne-energiecentrales, waarbij we zoveel mogelijk kijken naar de dubbelfunctie van het terrein. Zo bouwen wij onder andere op daken, water, vuilstorten, industrieterreinen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

 

Het zonnepark bij het TT-Circuit Assen is daar een goed voorbeeld van. De met 21.000 zonnepanelen overdekte motorparkeerplaats, samen goed voor 5,4 megawatt, biedt ruimte aan 14.000 motoren. Verder hebben we op vuilstorten in Garijp (22.500 zonnepanelen, 7 megawatt) en Groningen (43.000, 12 megawatt) zonneparken gebouwd en gaan we een drijvend zonnepark met 80.000 zonnepanelen realiseren op een zandwinplas bij Tynaarlo. Het dak van Home Center in Wolvega hebben we voorzien van 15.000 zonnepanelen, goed voor 3,9 megawatt. Onze samenwerking met FrieslandCampina geeft ons de mogelijkheid om de daken van de bij hen aangesloten melkveehouders te voorzien van zonnepanelen.

 

Wanneer we het zonnepark gerealiseerd hebben, willen we deze verantwoordelijk exploiteren. Dat kunnen we zelf doen maar ook in samenwerking met regionale partners.

 

Een totaal overzicht van al onze diensten:

 • Creëren en ontwerpen van grootschalige zonnedaken en zonneparken:
  Het creëren en ontwerpen van zonne-energiecentrales en zonneparken op daken, water, vuilstorten en andere locaties waarbij we rekening houden met de landschappelijke inpassing.
 • Financiering van grootschalige zonnedaken en zonneparken:
  GroenLeven heeft alle vormen van financiering in huis om de realisatie van duurzame zonne-energiesysteem geheel of gedeeltelijk te financieren.
 • Bouw van grootschalige zonnedaken en zonneparken:
  We bouwen onze parken zelf en werken daarbij zoveel mogelijk samen met lokale partners uit de regio. We willen zorgen voor maximale draagvlak en betrokkenheid van de omgeving. We hechten daarbij grote waarde aan de geleverde kwaliteit. We bouwen immers voor minimaal zestien jaar en geven daar ook nog eens harde garanties voor af.
 • Exploitatie en beheer van grootschalige zonnedaken en zonneparken:
  Als een zonne-energiecentrale of zonneparken eenmaal is gebouwd, dient het verantwoord geëxploiteerd te worden. Ook dat kan GroenLeven zelf doen of met de partners uit de regio.
 • Verkoop van de door de zonnedaken en zonneparken opgewekte groene stroom.

 

Vanuit de exploitatie en het beheer van zonnedaken en zonneparken bestaat ons dienstenpakket uit:

 • Actieve monitoring van opbrengsten en prestaties van het zonne-energiesysteem;
 • Duidelijke analyses van de monitoringdata;
 • Onderhoud aan de zonne-energiecentrales en zonneparken;
 • Hooggekwalificeerde en gemotiveerde teams;
 • Transparante rapportering op maat van de klant;
 • Kennis en inzicht in de noden van de klant.