Missie en visie

Missie en visie van GroenLeven

Missie van GroenLeven

GroenLeven wil (zakelijke) klanten ondersteunen om onafhankelijk te worden in hun energievoorziening en wil hen kunnen voorzien van ‘aanwijsbare’ groene stroom. Volledig zelfvoorzienende stroomvoorziening voor (zakelijke) klanten realiseren is onze missie. Zo zijn we partner en nauw betrokken in de pilot van Jan Reinier de Jong in Odoorn, waar we met de opslag van zonnestroom experimenteren. We geloven dat de opslag van zonnestroom en andere duurzame energiebronnen een belangrijke, zo niet de belangrijkste, sleutel is tot de verduurzaming van onze totale energieconsumptie.

 

Visie van GroenLeven

In 2018 willen we de eerste (zakelijke) klanten ‘los’ kunnen koppelen van het energienet en hen daarmee onafhankelijk maken ven een energieleverancier. Daarbij geldt voor ons: “Doen is het nieuwe denken”. De wereld verandert sneller dan we met leren kunnen bijhouden. Nieuwe spelregels gelden en nieuw gedrag bepaalt succes. We zijn niet gericht op controleren, dirigeren en planning. We navigeren, houden voortdurend onze omgeving in de gaten en we durven, daar waar anderen twijfelen. Het gaat nu om navigeren, improviseren en flow. We doen niets gedachteloos , maar realiseren ons terdege dat we moeten acteren. We vertrouwen erop dat de expertise, ervaring en kracht van ons team de oplossingen aandraagt die ons helpen die ambitie waar te maken met continuïteit voor onze onderneming.

 

Geïnspireerd door onze missie en visie? Neem dan eens contact met ons op.