Kernwaarden

Kernwaarden van GroenLeven

GroenLeven heeft zich de afgelopen jaren met vallen en opstaan ontwikkeld. Ondanks enkele dieptepunten zijn we een solide onderneming die ver is gekomen. Nu de ontwikkeling van zonne-energie een grote vlucht neemt, willen we een duurzame impact hebben op onze omgeving door zoveel mogelijk te acteren vanuit de samenhang People, Planet, Profit. We geven daar inhoud aan door samen te werken met partners (gemeenten, producenten, opleidingsinstituten en leveranciers) uit de regio en we werken graag samen met gemeenten in het ontwikkelen van arbeid voor lageropgeleiden en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Op die manier geven wij invulling aan een duurzame toekomst.

 

De kernwaarden waarvoor GroenLeven staat zijn:

 

  • Kwaliteit (we doen de dingen goed, anders doen we ze niet);
  • Vernieuwend en innovatief (vooroplopen in de markt);
  • Samenwerken (een voorwaarde voor resultaat);
  • Eigenaarschap (we nemen verantwoordelijkheid voor wat we doen);
  • Plezier (plezier geeft energie en dat straalt af op onze omgeving).