Kernwaarden

Kernwaarden van GroenLeven

Nu de ontwikkeling van zonne-energie een grote vlucht neemt, willen we een duurzame impact hebben op onze omgeving door zoveel mogelijk te acteren vanuit de samenhang People, Planet, Profit. We geven daar inhoud aan door samen te werken met partners (gemeenten, producenten, opleidingsinstituten en leveranciers) uit de regio. We werken graag daarnaast graag samen met gemeenten in het ontwikkelen van arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op die manier geven wij invulling aan een duurzame toekomst.

 

De kernwaarden waarvoor GroenLeven staat zijn:

 

  • Kwaliteit (we doen de dingen goed, anders doen we ze niet);
  • Vernieuwend en innovatief (vooroplopen in de markt);
  • Samenwerken (een voorwaarde voor resultaat);
  • Eigenaarschap (we nemen verantwoordelijkheid voor wat we doen);
  • Plezier (plezier geeft energie en dat straalt af op onze omgeving).