GroenLeven

Waarom GroenLeven?

Nederland heeft een enorme ambitie wanneer het gaat het opwekken van duurzame energie. In het Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. In 2023 is de doestelling 16%. Om deze doelstellingen te halen zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen, op een goede, breed gedragen en weloverwogen manier.

 

Wij willen als marktleider daarin een voorbeeld zijn door in alles wat we doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. We denken zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit. Ons bewustzijn rondom onze naasten en de leefbaarheid van onze planeet staat centraal. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.

 

In onze werkwijze geldt “doen is het nieuwe denken”. We navigeren, houden voortdurend onze omgeving in de gaten en we durven, daar waar anderen twijfelen. We doen niets gedachteloos en realiseren ons dat we actie moeten ondernemen.