FrieslandCampina header
Unieke samenwerking tussen
Groenleven en FrieslandCampina

FrieslandCampina en GroenLeven

GroenLeven heeft een unieke samenwerking afgesloten met FrieslandCampina voor de installatie van zonne-energiesystemen op de daken van de FrieslandCampina melkveehouders. FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik van de zuivelketen volledig te dekken met de productie van groene stroom geproduceerd op het boerenerf.
 

Onze dakhuuroplossing is voor FrieslandCampina het antwoord op de ambitie die zij nastreven om voor 2020 100 kiloton CO2 te besparen door het opwekken van 200 gigawatt uur aan zonnestroom. De dakhuuroplossing richt zich op daken met een oppervlak van meer dan 1.000 m2 en houdt in dat wij het dak voorzien van een zonnepanelen, waarbij we de melkveehouder volledig ontzorgen. GroenLeven zorgt voor de documentatie, installatie, aansluiting, monitoring, financiering en onderhoud. De melkveehouder krijgt een jaarlijkse vergoeding per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak. Daarnaast kan de melkveehouder jaarlijks besluiten de installatie met bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen. Met het Solar-programma wil FrieslandCampina een bijdrage leveren aan de broeikasgas-reductiedoelstellingen van de melkveesector en haar eigen productieproces vergroenen.

 

Nieuwsitems FrieslandCampina en GroenLeven

GroenLeven en FrieslandCampina plaatsen 416.000 zonnepanelen bij melkboeren

GroenLeven en FrieslandCampina openen eerste dak

Samenwerking GroenLeven en FrieslandCampina in het nieuws

NOS over onze samenwerking met FrieslandCampina

FrieslandCampina en GroenLeven verdubbelen het aantal zonnepanelen op staldaken

Meer melkveebedrijven gaan voor zonnepanelen

Het verhaal van Herbert Stamsnijder, melkveehouder aangesloten bij FrieslandCampina