Energieproducent
Energieproducent
GroenLeven

Ene­rgi­epr­odu­cen­t G­roe­nLe­ven­ vo­or ­ech­t g­roe­ne ­str­oom

Uw energie rechtsreeks afnemen van het zonnepark of zonnedak naast uw deur; dat is wat wij verstaan onder aanwijsbare zonnestroom. GroenLeven heeft als energieproducent inmiddels veel zonnedaken en een aantal zonneparken gebouwd. We zien dat grote energiebedrijven wel groene stroom leveren, maar dat is vaak grijze energie die groen is gekleurd met zogenaamde groencertificaten. GroenLeven produceert met haar zonne-energie wel degelijk groene stroom.

 

GroenLeven is een van de weinige bedrijven in Nederland die als energieproducent dus echte groene stroom produceert en dit ook rechtstreeks ‘aanwijsbaar’ kan verkopen aan bedrijven en consumenten. Met aanwijsbaar bedoelen we dat je elk moment van de dag kunt zien hoeveel zonnestroom je hebt gekocht. En natuurlijk koopt u ’s avonds of ’s nachts geen zonnestroom. Op dat moment zorgt GroenLeven ervoor dat een andere Nederlandse duurzame bron de benodigde stroom levert.

 

Inkoop energie, groen en duurzaam door GroenLeven
Naast onze eigen productie van groene stroom verzorgen we ook de inkoop van energie in de vorm van groene stroom van de door ons aangelegde zonne-energie-installaties. Daarmee creëren we een vaste lage prijs, garanderen we de opbrengst van het beoogde zonnestroomsysteem en kunnen we met ons energieplatform ook ander klanten van zonnestroom voorzien. Daarmee heeft u de garantie van een vaste prijs voor uw stroom. We informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Verkoop van tastbaar groene energie door GroenLeven
Het consumentenbewustzijn ontwikkelt zich meer en meer als het gaat om een duurzame samenleving. Zo willen we consumeren zonder dat het nadelig is voor mens en milieu. Tegelijkertijd hebben we steeds meer aandacht voor werkgelegenheid en welzijn van onze (werk)omgeving, de duurzame economie. GroenLeven wil daar een rol van betekenis in spelen met de verkoop van ‘aanwijsbare’ zonnestroom. Dat is stroom waarvan u op elk moment van de dag weet waar het vandaan komt.

 

Verkoop van energie in de vorm van ‘aanwijsbare’ zonnestroom
Inmiddels zijn we als turnkey totaalontwikkelaar van zonnedaken en zonneparken een volwaardig energieproducent en energieleverancier van zonnestroom. Zo vindt verkoop van energie plaats aan Tamoil Nederland B.V. Tamoil neemt een groot deel van de op ons Zonnepark XXL op het TT-Circuit Assen geproduceerde zonne-energie af. Bovendien voorzien we in de volledige stroombehoefte van TT-Circuit Assen en profiteren huishoudens in de omgeving van de opgewekte groene stroom. 

 

Alle Tamoil tankstations zijn door het park voorzien van ‘aanwijsbaar’ geproduceerde zonnestroom. Zo maken Tamoil en steeds meer zakelijke klanten een bewuste keuze van welke bron zij energie betrekken. Tamoil realiseert zich dat fossiele brandstoffen eindig zijn en is daarom mede-eigenaar van Zonnepark XXL geworden.

 

Als GroenLeven zien we steeds meer bedrijven een duidelijke keuze maken voor de vergroening van hun energievoorziening en daarmee een duidelijk onderscheidend vermogen creëren. Wij informeren u graag over de kansen voor uw bedrijf door het gebruik van aanwijsbaar geproduceerde zonnestroom.