De Jong - Odoorn

Energieopslag op boerenbedrijf

Jan Reinier de Jong uit Odoorn heeft samen met Jules Energy en GroenLeven onderzocht hoe zonnepanelen, in combinatie met een opslagsysteem, de landbouw duurzamer kunnen maken. Sinds eind 2015 bewaart De Jong de via zonnepanelen opgewekte energie in een metersgrote accu. Een zes meter lange zeecontainer met daarin 126 lithium accu’s is op het akkerbouwbedrijf van De Jong geplaatst. Deze slaat de energie op die De Jong via de 1.057 zonnepanelen op de daken van zijn bedrijf opvangt. Met deze installatie is de Drent de eerste agrariër die zonne-energie in een accu opslaat. Daarin werkt hij samen met vier partners: GroenLeven (zonnepanelen), Ateps (accu), Jules Energy (slimme software aan- en verkoop stroom) en Agrovent (aardappelbewaarcomputer).

Foto's van het project