SMA Solar Technology AG

SMA Solar Technology, leidend in techniek

SMA Solar Technology AG neemt wereldwijd een leidende positie in op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van zonne-energieomvormers en biedt als energiebeheerbedrijf cruciale innovatieve technologieën voor toekomstige energievoorzieningen. De omvormer is de technologisch belangrijkste component van een PV-installatie. De omvormer zet de in de PV-cellen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom conform het elektriciteitsnet – voor eigen gebruik of als voeding van het openbare elektriciteitsnet. Bovendien bewaakt de omvormer als intelligente systeembeheerder zowel de PV-panelen als het elektriciteitsnet. Omvormers van SMA vervullen vandaag de dag al belangrijke netwerkbeheer-functies, die door de toenemende elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie steeds meer van belang worden. SMA is in twintig landen op vier continenten in alle belangrijke PV-markten vertegenwoordigd.