Financiering

Financiering van duurzame energie

GroenLeven heeft een aantal mogelijkheden om bedrijven en instellingen te voorzien van financiering voor het ontwikkelen van duurzame zonnestroominstallaties. We zien een ontwikkeling in de markt dat steeds meer zakelijke klanten de mogelijkheden onderzoeken of en op welke wijze zij een groot dak, braakliggend of bedrijfsterrein of parkeerplaats kunnen voorzien van een zonne-energiesysteem. GroenLeven heeft ervaring in het gezamenlijk, bijvoorbeeld in een joint venture, aanpakken van een dergelijke uitdaging, bijvoorbeeld in een joint venture. We brengen samen vermogen in om een nieuw bedrijf op te richten, waarbij wij onze expertise in het ontwikkelen, bouwen en exploiteren inbrengen. Daarnaast kunnen we ook een groot deel van het vermogen inbrengen en de financiering verzorgen. Zo hebben we met Zonneparken Nederland, een bedrijf van de verzekeringsmaatschappij Bovemij en GroenLeven, samen met Tamoil Nederland B.V. Zonneparken XXL opgericht. Samen exploiteren de bedrijven het zonnepark XXL op het TT-Circuit in Assen.

 

De bouw van een zonnedak, zonnepark of carport vraagt, afhankelijk van de omvang, een behoorlijke investering. Om die drempel te verlagen en zonne-energie sneller bereikbaar te maken voor onze klanten hebben we een aantal financieringsmogelijkheden tot onze beschikking waarmee de ambitie om te verduurzamen haalbaar kan worden.

 

Met deze aanpak kunnen wij beantwoorden aan onze missie en visie dat we

met lokale bedrijven en partijen in de regio de verduurzamingsslag willen maken. We behouden arbeid, de energiesubsidies (onze betaalde energiebelasting) en werkgelegenheid in de regio. We onderscheiden ons daarmee van onze concurrenten. Neem gerust contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.