Verkoop energie

Verkoop van tastbaar groene energie door GroenLeven

Het consumentenbewustzijn ontwikkelt zich meer en meer als het gaat om een duurzame samenleving. Zo willen we consumeren zonder dat het nadelig is voor mens en milieu. Tegelijkertijd hebben we steeds meer aandacht voor werkgelegenheid en welzijn van onze (werk)omgeving, de duurzame economie. GroenLeven wil daar een rol van betekenis in spelen met de verkoop van ‘Aanwijsbare’ zonnestroom. Dat is stroom waarvan u op elk moment van de dag weet waar het vandaan komt.

 

Verkoop van energie in de vorm van ‘aanwijsbare’ zonnestroom

Inmiddels zijn we als turnkey totaalontwikkelaar van zonnedaken en zonneparken een volwaardig energieproducent en energieleverancier van zonnestroom. Zo vindt verkoop van energie plaats aan Tamoil Nederland B.V. Tamoil neemt een zeer groot deel van de op ons Zonnepark XXL op het TT-Circuit Assen geproduceerde zonne-energie af. Bovendien voorzien we in de volledige stroombehoefte van TT-Circuit Assen. 

 

Zo worden alle Tamoil tankstations voorzien van ‘aanwijsbaar’ geproduceerde zonnestroom. Zo maken Tamoil en steeds meer zakelijke klanten een bewuste keuze van welke bron zij energie betrekken. Ook wordt een deel van de opgewekte energie beschikbaar gesteld aan de omwonenden van het TT-Circuit Assen. Tamoil is daarin zelfs een stap verder gegaan. Zij realiseert zich dat fossiele brandstoffen eindig zijn en is daarom mede-eigenaar van Zonnepark XXL geworden en dragen zo bij aan de verkoop van energie.

 

Als GroenLeven zien we steeds meer bedrijven een duidelijke keuze maken voor de vergroening van hun energievoorziening en daarmee een duidelijk onderscheidend vermogen creëren. Wij informeren u graag over de kansen voor uw bedrijf door het gebruik van aanwijsbaar geproduceerde zonnestroom.